Bestyrelse

Formand: Ingeborg Andresen
Mobil 2465 8188
E-Mail: mail@IngeborgAndresen.dk
 
Næstformand: Rolf Djurtoft

Kasserer: Steen Holst
Mobil 2149 7369
E-Mail: steen-holst@privat.dk

Sekretær: Eva Funder Carstensen

Menigt medlem: Søren Raabymagle (hjemmesiden)
 
Revisor: Lone Leschly
 
 
 
 
Kontakt til Djurs Kammerkors hjemmeside  | raabymas@gmail.com